Alkoholin käytön vähentäminen

Työikäisten yleisin kuolinsyy sekä miehillä, että naisilla on alkoholisyyt. Näiden osuus myös yli 55v:n olevien kuolinsyissä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Suurkulutus -alkoholiriippuvuus ja alkoholin tuomat elimelliset, henkiset ja sosiaaliset haitat yleisiä. Jaamme yhdessä keinoja, kuinka ennaltaehkäistä suurkulutusta -alkoholiriippuvuuden kehittymistä.

Merkittävä asia tässä ennaltaehkäisyssä, on kyky ylläpitää hyviä henkisiä voimavaroja elämän stressaavissa tilanteissa -näin nukkua ja jaksaa hyvin kaikesta kuormituksesta huolimatta.

Saat tukea ainutlaatuisesta ryhmästä. Siellä on niitä, joilla on sama tavoite. Ja niitä, jotka kertovat kuinka ovat onnistuneet.

ILOA-VOIMAA-TUKEA

Terveisin Voimautustiimi

 

Tärkeitä linkkejä!

Totea/kartoita:

Alkoholin käytön riskit -AUDIT

Alkoholiriippuvuustesti SADD

Juomatapatesti

Viikkolaskuri

Kalorilaskuri

Motivoivat:

Alkoholisyihin kuolleet

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia

Vuonna 2007 alkoholikuolemat jatkoivat kasvuaan

Päihdehaittakustannukset

Auttavat:

Alkoholi -vinkkejä vähentämiseen

Pienipäätöspäivässä -lyhyitä vinkkejä

Vertaistukiryhmät

Juomisen hallinnan opas

 

 

Tärkeitä tapahtumia!

Tähän tulee asiaan liittyviä muita ajankohtaisia tapahtumia valtakunnallisia, paikallisia…

 

Muutostarinoita!

Tähän tulee kokemuksia muuttujilta -kaikki tarvitsevat referenssejä…